top of page

CONTACT

HIVA - KU Leuven

Peter DE CUYPER is socioloog en onderzoeksleider aan HIVA - KU Leuven en is verantwoordelijk voor het onderzoeksdomein migratie en integratie binnen HIVA. Peter kan putten uit 15 jaar expertise in het coördineren van onderzoeksprojecten bij HIVA op het gebied van de integratie van migranten. Zijn voornaamste onderzoeksdomeinen zijn de arbeidsmarktintegratie van migranten en het integratiebeleid voor migranten. Sinds 2014 richt het onderzoek van Peter zich ook op mentoring-naar-werk. Peter heeft één van de eerste mentoringprojecten in Vlaanderen ontwikkeld (Connect2work) en is betrokken bij verschillende projecten rond mentoring waarbij hij zich richt op aspecten van governance, kwaliteit en effectiviteit van mentoring-naar-werk-projecten. Naast mentoring-naar-werk doet Peter ook onderzoek naar mentoring op de werkvloer en "social mentoring" of buddywerkingen voor nieuwkomers. 

https://hiva.kuleuven.be/nl/medewerkers/00004832

Peter.decuyper@kuleuven.be

Liesbeth OP DE BEECK is antropoloog en heeft een aanvullende master in de vergelijkende en internationale politiek. Ze is bij HIVA gestart in 2016. Sindsdien heeft ze verschillende onderzoeksprojecten uitgevoerd waarin sociale inclusie en empowerment de centrale thema's waren. Recent richtte haar onderzoek zich op mentoring-naar-werk. Ze was betrokken bij het project "Naar effectieve en kwalitatieve mentoringpraktijken voor migranten" alsook bij "Super-mentor". Voor dit laatste project onderzocht ze de leerbehoeften van mensen die mentor willen worden van werkzoekenden met een migratieachtergrond.

https://hiva.kuleuven.be/nl/medewerkers/00062640

Liesbeth.opdebeeck@kuleuven.be

Hanne VANDERMEERSCHEN is socioloog en heeft een internationale master in de sociale beleidsanalyse. In 2010 begon ze te werken als onderzoeker aan de KU Leuven. In 2016 behaalde ze haar doctoraat, op basis van een thesis waarin armoede, participatie en de zoektocht naar een inclusiever beleid centrale thema's waren. Sinds 2016 werkt ze als senior onderzoeker bij HIVA. Momenteel is de integratie van migranten het centrale thema in haar onderzoek. Hanne was betrokken bij een evaluatie van vijf mentoring-naar-werk projecten, waarbij ze mentoren, mentees en coördinatoren interviewde over de effectiviteit en kritische succesfactoren bij de uitvoering van de projecten. Ze was ook betrokken bij het MeMoRe-project waarbij ze het concept van mentoring-naar-werk hielp definiëren.

https://hiva.kuleuven.be/nl/medewerkers/00060801

Hanne.vandermeerschen@kuleuven.be

Bedankt voor uw bericht!

esf 2.jpg
bottom of page