top of page

IMPACT METEN

Hoewel mentoring-naar-werk nationaal en internationaal aan belang wint, is er weinig zicht op de resultaten van mentoring-naar-werk. Dit komt enerzijds omdat dit een recent instrument is en er hiernaar dus nog maar weinig onderzoek is verricht. Anderzijds is er ook onduidelijkheid over wat het resultaat van mentoring-naar-werk is of zou moeten zijn. Is dit tewerkstelling? Is dit het uitbouwen van een professioneel netwerk? Is het inzicht krijgen op de arbeidscultuur? … Gebaseerd op de visie op mentoring-naar-werk opgesteld door De Cuyper e.a. (2019) werd een kader ontwikkeld om mentoring-naar-werk te evalueren. 


Het kader gaat dieper in op de mogelijke effecten van mentoring-naar-werk, maar bevat ook indicatoren en voorbeeldvragen waarmee mentoring-naar-werk-organisaties aan de slag kunnen gaan. 
 

Als organisatie kan je zelf aan de hand van de voorbeeldvragen een impactmeting uitvoeren. Indien je hier meer informatie of begeleiding bij nodig hebt, neem dan gerust contact met ons op. 

esf 2.jpg
bottom of page