top of page

TRANSNATIONAAL CONSORTIUM

Het opbouwen van kennis en expertise was het uitgangspunt van het transnationale ESF-project “Towards effective & qualitative mentoring practices for migrants”. Samen met Vlaamse stakeholders (VDAB, Vlaamse mentoringorganisaties en Beyond the Horizon) en drie Finse universiteiten[1] werd gewerkt aan een aantal producten met als doel  om het ontwikkelen van kwaliteitsvolle en effectieve mentoring-naar-werk-projecten te bevorderen en om een kwalitatief mentoringaanbod te helpen ontwikkelen. Het project startte in 2018 en eindigde in 2021.

 

[1] Turku University of Applied Sciences, Lahti University of Applied Sciences, Tampere University of Applied Sciences.

Voorstelling van de promotor

-   Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA)   -


 

 

 

 

Het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) was promotor van dit project. HIVA is een beleidsgericht interdisciplinair onderzoekscentrum verbonden aan de KU Leuven. Er wordt wetenschappelijk beleidsgericht onderzoek gevoerd naar allerlei thema’s waaronder sociale inclusie van kansengroepen, migratie en integratie, en arbeidsmarkt. Het HIVA-onderzoek rond mentoring focust zich op drie domeinen: mentoring-naar-werk, mentoring op de werkvloer en “social mentoring” of buddywerkingen voor nieuwkomers. Binnen deze domeinen wordt ingegaan op vraagstukken rond kwaliteit, governance en effectiviteit.

hiva.png

Voorstelling van de Vlaamse partners

-   VDAB   -


De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is de publieke arbeidsbemiddelingsdienst in Vlaanderen. Met het subsidiebesluit “mentoring-naar-werk” is VDAB tevens aanbesteder rond mentoring. Samen met het HIVA trachtte VDAB met dit project de ontwikkeling van een kwalitatief spelersveld in Vlaanderen te bevorderen.

 


-   Stakeholders   -


Samen met de organisaties die werden gegund binnen het subsidiebesluit “mentoring-naar-werk” van VDAB werd binnen een lerend netwerk uitgewisseld over goede praktijken, kwaliteit en effectiviteit van mentoring-naar-werk. Deze organisaties zijn:

 


-   Beyond the Horizon   -


Beyond the Horizon is een denk- en doetank in Vlaanderen. De organisatie doet onderzoek, dient als forum voor debatten, implementeert projecten en trainingen, en ontwikkelt en implementeert innovatieve en duurzame oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen in haar focusgebieden: o.a. diversiteit en inclusie, migratie en integratie, radicalisering en polarisatie. De organisatie heeft verschillende projecten omtrent mentoring-naar-werk (All-in-one4HERSupermentor), sociale mentoring (buddying) (ORIENT8) en mentoring voor jongeren (Mentor+, EDUC8). Met All-in-one4HER ontwikkelde de organisatie een model voor de versnelde integratie van hoogopgeleide vluchtelingen en anderstaligen op de arbeidsmarkt. Als een deel van dit model voert Beyond the Horizon een mentoringprogramma uit waarbij ze zelf ook netwerkmogelijkheden organiseert voor de doelgroep en een partnerorganisatie loopbaancoaching aanbiedt. 

Voorstelling van de internationale partners

-   Het consortium Turku, LAB en Tampere Universities of Applied Sciences (Finland)   -

Dit consortium heeft ervaring met het ontwikkelen van mentoringprojecten. Ze waren samen betrokken bij het ESF-project "Employing immigrants via networks and mentoring” (MESH). Het doel van MESH was personen met een migratieachtergrond ondersteunen en versterken wat betreft hun integratie op de arbeidsmarkt. Diverse mentoringpraktijken en -modellen werden door hen ontwikkeld en verspreid.

 

Elk van deze drie universiteiten heeft pilootprojecten opgezet. De doelgroep waarop deze projecten zich richtten, was afhankelijk van de regio. De focus van Turku University of Applied Sciences waren hoogopgeleide migranten. LAB University of Applied Sciences richtte zich op migranten in een transitiefase (bv. van een integratiecursus naar een opleiding of van studies naar de arbeidsmarkt).

 

Turku University of Applied Sciences heeft ervaring met het implementeren en ontwikkelen van mentoringprogramma’s in diverse contexten zowel voor studenten, binnen bedrijven alsook projecten die naar werk toeleiden zoals een project dat focust op afgestudeerde studenten met een migratieachtergrond.

 

LAB University of Applied Sciences zet in op het bevorderen van sociale inclusie en de integratie van diverse migrantengroepen. Er werden twee pilootprojecten georganiseerd voor immigranten die een training volgden ter voorbereiding op het volgen van een studie in Finland. De mentoren waren studenten van de opleiding waarvoor de immigranten zich wilden inschrijven.

 

Tampere University of Applied Sciences heeft een aantal projecten lopen die zich richten op mentoring in bedrijven en voor studenten. Ze hebben ook ervaring met projecten die werkzoekende migranten als focus hebben. Hun betrokkenheid bij dit onderzoeksproject ligt vooral bij het creëren van netwerken tussen migranten en bedrijven om hen aan een job te helpen.

esf 2.jpg
bottom of page