top of page

KWALITEITSCRITERIA

Het concept kwaliteit

Eén van de thema’s waarrond dit kennisplatform wil werken is kwaliteit van mentoring-naar-werk.  We onderscheiden verschillende dimensies als het om “kwaliteit” gaat:

  • het cliëntperspectief waarbij de cliënt de toetssteen is voor de kwaliteit van de dienstverlening;

  • het organisatieperspectief heeft betrekking op het personeel en de beheersstructuur;

  • het resultaatsperspectief beschouwt kwaliteit als het bereiken van vooropgestelde doelstellingen;

  • het procesperspectief heeft betrekking op het proces van de dienstverlening.

 
Naar minimale kwaliteitscriteria

Onderdeel van het ESF-project “Naar effectieve en kwalitatieve mentoring-naar-werk-praktijken voor migranten” was het ontwikkelen van kwaliteitscriteria die gericht zijn op het mentoringproces. We focussen dus op het procesperspectief. Een eerste stap om te komen tot (minimale) kwaliteitscriteria voor mentoring-naar-werk-programma’s was een exploratie van bestaande kwaliteitscriteria gehanteerd door organisaties en projecten uit het bredere mentoringveld. Voor elk van deze criteria werd nagegaan of ze al dan niet ook toepasbaar zijn op mentoring-naar-werk. Vervolgens werden deze criteria voorgelegd aan Vlaamse mentoringorganisaties en aanbesteders van mentoring-naar-werk projecten alsook de partners van dit project. Op basis van hun input werden de criteria verder verfijnd. Zo is de uiteindelijke set van (minimale) kwaliteitscriteria, voor elk van de componenten van het mentoringproces (link naar het mentoringproces), ontstaan.  

Naast deze criteria bevat de paper ook nog het volgende:

  • een overzicht en bespreking van bestaande kwaliteitscriteria binnen het bredere mentoringveld;

  • een exhaustieve lijst van kwaliteitscriteria die toepasbaar zijn op mentoringprojecten voor volwassenen;

  • een methode (en bijhorende online oefening) om te reflecteren over kwaliteit van mentoring. Deze reflectie is breed toepasbaar: op organisatieniveau, binnen een bepaald domein van mentoring, voor een bepaalde regio, ...

ZELF REFLECTEREN OVER KWALITEIT

Reflectiemethode

 

Om te komen tot (minimale) kwaliteitscriteria werden de bestaande criteria die toepasbaar zijn op mentoring-naar-werk afgetoetst met stakeholders. Hiervoor werd een reflectiemethode ontwikkeld. De toepasbaarheid van deze reflectiemethode beperkt zich niet tot dit project of tot mentoring-naar-werk, maar de methode kan ook dienen voor andere vormen van mentoring. 

 

Een (Engelstalige) online versie van de reflectieoefening is hier terug te vinden.

 

Deze oefening kan je als organisatie zelf uitvoeren, maar ook met begeleiding van ons. Indien je meer informatie of begeleiding nodig hebt bij deze oefening, neem dan gerust contact met ons op.

Anchor 1
esf 2.jpg
bottom of page