top of page

EFFECTIEVE MENTORING-NAAR-WERK-PRAKTIJKEN

De minimale kwaliteitscriteria die werden ontwikkeld, omschrijven “wat” een project idealiter zou moeten doen om kwaliteitsvolle mentoring aan te bieden. De richtlijnen voor effectieve mentoring-naar-werk-praktijken bieden inzicht in “hoe” dit kan worden gedaan. 

 

Omdat mentoring-naar-werk een relatief nieuw domein is, is er weinig wetenschappelijk onderzoek over effectieve praktijken en modaliteiten. De vraag naar “wat werkt” is amper verkend. Daarom is er een handleiding opgesteld met richtlijnen, dat een eerste, exploratieve stap vormt om daarin inzicht te bieden. De richtlijnen zijn, naar analogie met de kwaliteitscriteria, opgebouwd volgens de verschillende componenten van het mentoringproces. De richtlijnen opgenomen in de handleiding zijn een startpunt. Het is de bedoeling om gaandeweg meer evidentie toe te voegen over wat wel en niet werkt.

HANDLEIDING

De handleiding integreert en systematiseert evidentie uit wetenschappelijk onderzoek en literatuur (“science based evidence”) en evidentie afkomstig uit het praktijkveld (“practice based evidence”). In de handleiding wordt ook aangegeven hoe sterk de evidentie is.

 

Voor wie en hoe te gebruiken?

  • bestaande mentoring-naar-werk-projecten kunnen hun programma, indien nodig, bijsturen op basis van de richtlijnen;

  • startende mentoring-naar-werk-projecten kunnen de richtlijnen als inspiratie gebruiken om hun programma op te enten;

  • onderzoekers krijgen zicht op de “state of the art”, maar ontdekken ook de leemtes die er binnen de bestaande kennis nog zijn.

esf 2.jpg
bottom of page